Hướng dẫn viết đề tài báo cáo thường niên chuẩn theo thông tư 155

thông báo thường niên là một trong số những tài liệu cần thiết nhất mà các company cần hoàn thiện mỗi cuối năm tài chính.

money1

Mục đích thực hiện công bố thông thường niên

thông báo thông thường niên được lập nên cùng mục đích lên tiếng các thông tin về hoạt động kinh doanh, các chiến lược quản trị, tình hình tài chính cũng như các đề tài hoạt động khác của doanh nghiệp năm vừa thông qua và những kế hoạch, dự định hoạt động trong tương lai.

Các Công ty niêm yết thông thường rất đầu tư vào việc làm báo cáo thường niên trong cả thông tin lẫn chế độ vì họ hiểu được tầm cần thiết của thông báo thường niên tới tính minh bạch cũng như mối quan hệ của doanh nghiệp tới các bên có tác dụng hữu ích liên quan như các cổ đông hiện tại và tiềm năng, nhà cung ứng, khách hàng…

Xem thêm: bạn dạng full thông tư 155 của Bộ tài chính về lên tiếng thông thường niên

136

Thời điểm làm thông báo thông thường niên

Theo Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính, company đại chúng phải lập thông báo thông thường niên và báo cáo nội dung về báo cáo thường niên chậm nhất là 20 ngày sau khi báo cáo lên tiếng tài chính năm được kiểm toán.

Việc lên tiếng chủ đề phải được thực hiện trên các ấn phẩm, trang đề tài điện tử của Công ty đại chúng, phương tiện thông báo nội dung của UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch) và bảo quản bằng văn bạn dạng và dữ liệu điện tử ít nhất 10 năm tiếp theo tại trụ sở chính của doanh nghiệp đặt nhà đầu tư tham khảo.

nội dung tài chính trong lên tiếng thông thường niên phải thích hợp với báo cáo tài chính năm được kiểm toán.

Khung chủ đề theo pháp luật của báo cáo thông thường niên

Cũng theo Thông tư 52 của Bộ Tài chính, lên tiếng thường niên phải bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

thông tin bình thường về Công ty: chủ đề khái quát, Quá trình hình thành và tăng trưởng, ngành nghề và địa bàn kinh doanh, đề tài về mô hình quản trị, cơ quan kinh doanh và bộ máy quản lý, Định hướng tăng trưởng, Các rủi.

ngoài điều đó phần này còn cung cấp chủ đề về các sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp đang cung cấp hiện tại. Nó cũng sẽ mô tả những dự án thế hệ mà company hy vọng chia sẻ trong năm tiếp theo. Đồng thời, bản công bố sẽ nói những chiến thắng đáng tự hào đặt thuyết phục các nhà đầu tư và cổ đông tiếp tục rót vốn hoặc cân nhắc rót thêm vốn vào hoạt động của Công ty.

một số công bố sẽ thực hiện so sánh những công hiệu tài chính từ năm này qua năm khác, nó giúp độc giả có thể dễ dãi nhìn nhận tình hình hoạt động giữa các năm là chiến thắng hay thất bại, chiếm được lợi nhuận hay thua vết.

Tình hình hoạt động trong năm: Tình hình hoạt động gia công kinh doanh, tổ chức và nhân viên, Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án, Tình hình tài chính, Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ chiếm hữu.

thông tin này nói những thông tin ngăn nắp về sự chiến thắng hay thất bại của company năm vừa qua. Nó cũng biểu đạt các kế hoạch nhưng các Công ty hy vọng làm trong năm đến bao gồm việc ra mắt các sản phẩm mới, cơ hội cũng như tổng quan về tiềm năng phát triển của company trong thời gian tới.

báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và bình chọn về tình hình mọi mặt của công ty): đánh giá kết quả hoạt động gia công kinh doanh, Tình hình tài chính, Những cải tiến về cơ cấu cơ quan, chính sách, quản lý, Kế hoạch tăng trưởng trong tương lai, Giải trình của Ban Giám đốc đối cùng ý kiến kiểm toán (nếu có).

bình chọn của Hội đồng quản trị về hoạt động của company: đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của company, đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc company, Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.

Quản trị doanh nghiệp: Hội đồng quản trị và các hoạt động trong năm, Ban Kiểm soát và các hoạt động trong năm, Các giao dịch, thù lao và các khoản tác dụng hữu ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

ngoài điều đó còn có một phiên bản biểu đạt dễ chơi về những người chỉ huy trong Công ty và vai trò, vị trí cụ thể của họ, nó có thể đưa ra các những chủ đề căn bản hoặc kinh nghiệm trong quá khứ.

thông báo tài chính: Ý kiến kiểm toán và lên tiếng tài chính được kiểm toán.

Đây là phần cần thiết nhất của báo cáo thường niên. Đây là thông báo chi tiết cụ thể lợi nhuận cũng như thua vết của Công ty trong năm vừa thông qua. Phần này sẽ so sánh về sự tăng trưởng hoăc suy giảm từ năm này thông qua năm khác và giải thích đúng đắn về các nguyên tố chính tác động tới những đổi mới này. Nó cũng tổng hợp những dữ liệu cần thiết từ bảng bằng vận, lên tiếng thu nhập và công bố dòng tiền.

mặc dầu các Công ty đã cung cấp các nội dung khá cụ thể trong cuốn thông báo thường niên mà thường vẫn bận bịu phải một số lỗi căn bản sau:

nội dung về tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính.

phần nhiều các lên tiếng chỉ đề cập tới các rủi có khả năng tổn hại tới các hoạt động kinh doanh hoặc đối với việc ngừng mục tiêu của doanh nghiệp mà vẫn còn sơ sài và lại bỏ qua các rủi cần thiết.

Kế hoạch gia công kinh doanh trong năm chỉ được trình bày qua các số liệu về tài chính nhưng lại thiếu sự phân tích sâu cũng như là đánh giá mức độ.

ngoài điều đó, các company thông thường chỉ đề cập đến các sự kiện xảy ra có ảnh hưởng dễ dàng đến hoạt động của company và đánh mất những diễn biến ảnh hưởng không tốt với việc phân tích về những ảnh hưởng đó.

Đồng thời các Công ty cũng chưa nói được các kế hoạch trung và dài hạn nhưng mà chỉ dừng lại ở các kế hoạch ngắn hạn.

1 số thông báo thông thường niên chưa cung ứng rõ ràng về tình hình đầu tư cũng như là kết quả hoạt động của các doanh nghiệp con, company đoàn kết.

Ở các thông báo thông thường niên có ý kiến kiểm toán chú ý cần té sung thêm giải trình của doanh nghiệp về ý kiến kiểm toán, đính kèm báo cáo tài chính hay đường dẫn công bố tài chính.

thông tin về quản trị company

thường các company ít diễn giả các thông tin hoạt động của thành viên HĐQT chủ quyền không điều hành” và “Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ tập huấn về quản trị doanh nghiệp. Danh sách các thành viên HĐQT nhập cuộc các chương trình về quản trị công ty” cũng ít được nhắc đến, đa số chỉ đề cập danh sách HĐQT.

Hầu hết các công bố thông thường niên thiếu phần ” “Thực hiện lao lý quản trị công ty” hoặc có thì chỉ diễn giả là đã thực hiện đúng các lao lý về quản trị company, không có thông tin chưa thực hiện và phương án khắc phục.

đề tài kích thích bền vững chưa hoàn toản bởi vì không theo bất kỳ chuẩn mực nào nên thiếu những thông tin rất căn bản (thông tin liên lạc, quy mô công bố, đối tượng sử dụng báo cáo…) hoặc có nội dung tương đối hoàn toản nhưng lại không xác nhận chuẩn mực sử dụng. Bên cạnh đó, rất ít báo cáo có đặt mục tiêu cho các chỉ tiêu thông báo hoặc chỉ có những báo cáo mang tính chất định tính, chưa có các bước quản trị hữu ích để đảm bảo tính tin tưởng của các đề tài và rất ít Công ty có xác nhận hòa bình.

cơ chế báo cáo thường niên

ngoài điều đó, doanh nghiệp cũng cần chú trọng cơ chế bộc lộ, sử dụng bảng biểu và hình ảnh đặt truyền tải chủ đề dễ hiểu hơn. Khác biệt, đối với các BCTN đã làm tốt ở các năm trước cần có sự cải tiến hơn nữa đặt tránh rập khuôn trong cách trình bày và đem tới ít chủ đề cho người đọc bởi sự nhàm chán.

đặt có bản công bố thông thường niên có nội dung trọn vẹn, hình thức thích mắt liên hệ ngay với các chuyên gia của Brasol. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhiệt tình nhất có thể.

Nguồn: Brasol Branding

Chuyên gia hàng đầu về thương hiệu

Xem thêm những bài giới thiệu khác:

  • design thương hiệu năm 2019: đặc sắc lên ngôi, tối giản vẫn nhất
  • Nền tảng đặt xúc tiến thương mại thành công vững bền – nhãn hiệu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN