Những mô hình phân tích brand mang lại kết quả ngoài mong đợi (P2)

cùng những mô hình phân tích thương hiệu nhưng Brasol đã và đang đưa ra với các bạn chắc chắn sẽ rất hữu hiệu đặt bạn có thể phần mềm vào phân tích cấu trúc nhãn hàng của mình nhằm hiểu sâu sắc nó và đề ra các chiến lược vững mạnh cho tương lai. Mỗi mô hình mang 1 cách thức và thời điểm áp dụng khác nhau. Việc áp dụng thường dùng mô hình đặc biệt sẽ giúp you có nhận biết vừa đủ hơn về thương hiệu của mình.

Mô hình Chìa khóa nhãn hiệu Brandkey – Mô hình phân tích nhãn hiệu số 3

Mô hình phân tích nhãn hiệu này được miêu tả vì hình chiếc ổ khóa, bao gồm 2 nhóm: nhóm ảnh hưởng và nhóm tạo lập. Nếu như hai mô hình ở trên chú trọng tới Sự thật ngầm hiểu về đối tác (customer insights) rất nhiều hơn thì mô hình chìa khóa này có tầm bao quát rộng hơn khi nghiên cứu các nguyên tố ảnh hưởng bao trùm như là Môi trường kinh doanh hay tình địch cạnh tranh.

Nhóm 1: Nhóm tổn hại

  • Root Strength: Nền tảng giá trị của brand đem tới cho khách hàng của mình, biểu hiện thông qua thông điệp/tuyên ngôn/lời hứa và những hành động chi tiết, có thể trải nghiệm được.
  • Competitive environment: môi trường kinh doanh tiềm năng, độ lớn thị trường, kẻ thù cạnh tranh , brand nào là số một trong ngành kinh doanh.
  • Target: bạn hàng mục tiêu là ai? Độ tuổi nào? Thói quen sở thích ra sao, nhu cầu hy vọng của họ là gì? Nguyên tố nào sẽ ảnh hưởng đến khách hàng mục tiêu của bạn?
  • Insight: Thấu hiểu khách hàng cần gì, muốn gì ? Sản phẩm giải quyết được gì cho họ?họ tương tác ra sao với cống phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp? Nhu cầu của thị trường bây giờ ra sao?

Nhóm 2: Nhóm tạo lập

  • Benefits: lợi ích của bạn hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Bao gồm cả lợi ích về mặt lý tính cũng như cảm tính.
  • Value, Personality, different: Giá trị và cá tính đặc thù của nhãn hiệu như là một con người. Điểm khác lạ, độc đáo, duy nhất của thương hiệu.
  • Reason lớn Believe: Lý do khiến đối tác để niềm tin vào thương hiệu của bạn ? (Phương châm kinh doanh, thế mạnh sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ… )
  • Core Value: Giá trị cốt lõi của nhãn hiệu, thứ không thể thay thế vì bất cứ nhân tố nào, mọi hoạt động của doanh nghiệp đều phát triển quay quanh điều này.
phan tich thuong hieu  Brandkey

Mô hình Chìa khóa brand Brandkey

Mô hình của cải brand dựa trên bạn hàng Keller – Mô hình phân tích nhãn hiệu số 4

Mô hình tài sản nhãn hiệu dựa trên đối tác được trưng bày bởi vì Keller năm 2013, chia sẻ một chỉ dẫn để xây dựng hình ảnh thương hiệu 1 cách bền vững trong tâm trí khách hàng qua 4 bước:

Bước 1: Bước đầu tiên là xây dựng sự phân biệt, cần phải đảm bảo được là brand có 1 điểm khác lạ nổi trội và dễ phân biệt so cùng các thương hiệu cạnh tranh.

Bước 2: Ý nghĩa của thương hiệu được truyền tải thông qua 2 yếu tố: kỹ năng phục vụ nhu cầu bạn hàng (Performance) và hình ảnh (Imagery).

Bước 3: Nắm bắt được phản ứng của khách hàng thông qua 2 yếu tố: bình chọn của bạn hàng (Judgement) và cảm nhận của khách hàng (Feelings)

Bước 4: Quản lý mối quan hệ với đối tác cùng brand. Mối quan hệ này có thể đạt được ở 4 mức độ: sự chung thủy về mặt hành vi (mua hàng), sự gắn kết về mặt thái độ (tin tưởng), cảm thấy thuộc về một tập thể có thông thường giá trị (những người sử dụng thương hiệu), sự gắn kết chủ động cùng thương hiệu (nói về, bàn luận về, tham gia đưa ra về thương hiệu).

Nếu như hai mô hình phân tích nhãn hiệu đầu tiên được dùng trong quãng thời gian đầu lúc thế hệ sáng tạo nhãn hiệu, thì mô hình thứ 4 này được áp dụng ở thời kỳ bắt đầu truyền thông cho brand đặt tạo lập mối quan hệ với khách hàng mục tiêu.

phan tich thuong hieu keller

Mô hình tài sản brand dựa trên khách hàng Keller

Comments

comments

BÀI VIẾT LIÊN QUAN