Kinh nghiệm làm báo cáo thường niên tốt nhất

Mục đích của báo cáo thông thường niên là nhằm giới thiệu cho các nhà đầu tư 1 cách toàn diện các hoạt động trọng yếu và tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và nhằm mục đích chính là dự đoán giá cổ phiếu và các nguyên tố liên quan như lãi trên mỗi cổ phiếu (EPS) của doanh nghiệp trong tương lai.

bởi vì vậy việc diễn giả lên tiếng thông thường niên cũng như các số liệu tài chính trong quá khứ phải làm sao giúp các nhà đầu tư dễ dự đoán tình hình tài chính và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là EPS tương lai.Các nhà đầu tư vốn chủ chiếm hữu kỳ vọng vào cả cổ tức và sự tăng trưởng trong giá trị cổ phiếu nhưng mà họ nắm giữ. Các nhà đầu tư có rủi là có thể không chiếm được những khoản tiền này. Chính vì như vậy các nhà đầu tư sử dụng các công bố thường niên để: (1) Dự đoán các khoản lãi kỳ vọng của họ và (2) bình chọn các rủi gắn liền cùng các khoản tiền lãi này.

một. Những điều có thể làm tốt hơn trong các lên tiếng thường niên.
you có thể thuận tiện kiếm tìm trên Internet các lên tiếng thông thường niên của các tập đoàn đa giang sơn nổi tiếng trái đất niêm yết trên các thị trường chứng khoán quốc tế tại Mỹ hay Châu Âu như PG.com của tập đoàn P&G (Mỹ), Unilever.com của tập đoàn Unilever (Hà lan và Anh Quốc). Dù rằng ở Việt Nam đã có một số lao lý những điều tối thiểu phải trình diễn trên lên tiếng thông thường niên cho các doanh nghiệp niêm yết. Thế nhưng các doanh nghiệp có thể làm được nhiều hơn thế để giới thiệu về mình cùng các nhà đầu tư. Việc diễn giả tốt lên tiếng thông thường niên là một khí cụ hữu ích để giúp các nhà đầu tư hiểu hơn về doanh nghiệp mình. Khi nhiều nhà đầu tư biết và đánh giá cao về company của bạn, có nghĩa là cổ phiếu của company bạn được nhà đầu tư đánh giá cao, như vậy nó có thể tổn hại tốt đến giá cổ phiếu của company. Vì vậy you có thể tham chiếu các báo cáo thường niên của các tập đoàn nhiều người biết đến thế giới cho báo cáo thông thường niên của mình. Sau đây là 1 số điểm nhưng mà tác giả cho rằng công bố thường niên của các Công ty Việt Nam có thể làm tốt hơn.

một.1. Trưng bày chiến lược của công ty: you nên trưng bày với nhà đầu tư chiến lược dài hạn của Công ty nhưng mà nó tạo cho nên sự khác lạ và sự thành công của doanh nghiệp. Những chiến lược này giúp cho nhà đầu tư có một cái nhìn về tài năng tăng trưởng dài hạn của Công ty. Chiến lược của Công ty phải gắn liền cùng các thế mạnh của company cũng như là trong mối liên hệ với môi trường kinh doanh của Công ty. Hiện tại nhiều Công ty Việt Nam đã có phần diễn giả về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Công ty, tuy thế nhiều Công ty không có phần trình diễn về chiến lược tăng trưởng doanh nghiệp hoặc thuyết trình khá sơ sài. Điều đó có thể khiến cho nhà đầu tư có thể chưa thực sự yên tâm về kỹ năng phát triển dài hạn của doanh nghiệp bạn.

1.2. Đen đủi và quản trị đen đủi ro: công bố thường niên nên trình diễn các rủi chính mà doanh nghiệp có thể phải đương đầu trong năm tới (tức năm hiện tại của ngày phát hành thông báo thông thường niên) và các hành động mà company sẽ sử dụng để hạn chế các rủi xảy ra. Diễn giả tốt phần này có nghĩa là doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng rất tốt, đã dự liệu các đen đủi có thể xảy ra trong tương lai và các biện pháp để ngăn ngừa nó. Điều này giúp các nhà đầu tư tin cậy hơn những dự báo kết quả và tình hình tài chính của bạn. Ví dụ Unilever nói các dự báo đen đủi cho năm 2010 về kinh tế như là sau: Suy giảm kinh doanh trong quãng thời gian kinh tế toàn cầu suy giảm, tránh việc sụp đổ của các đối tác và nhà cung cấp. Chính vì vậy họ: Kiểm soát cẩn thận các chỉ số kinh tế và thường xuyên sử dụng các mô hình ảnh hưởng của các kịch phiên bản kinh tế khác nhau…

một.3. Các số liệu tài chính quan trọng nên trình bày ít nhất là 5 năm liên tiếp, và nó phải có ý nghĩa so sánh. Đặt đánh giá đầy đủ về một Công ty, các nhà đầu tư cần đánh giá các số liệu của ít nhất là 5 năm gần nhất, được trình diễn sao cho tiện lợi nhất cho việc so sánh. Về nguyên lý you cho nên diễn giả càng dài càng tốt từ 10-15 năm do vậy nhà đầu tư càng thấy cả quá trình phát triển của Công ty. Báo cáo thông thường niên 2009 của P&G trình bày 11 năm từ năm 2009 đến năm 1999. Các số liệu tài chính quan trọng có thể bao gồm như: doanh thu thuần, Lãi kinh doanh, Lãi trước thuế, lãi sau thuế cho cổ đông Công ty mẹ, EPS căn bản, EPS pha loãng, EPS của các hoạt động lại tiếp tục, EPS của các hoạt động không lại tiếp tục, Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, Tổng tài của cải, tổng công nợ, tổng vốn chủ sở hữu. Rất nhiều báo cáo thường niên hiện chỉ trình bày số liệu có 2 hay 3 năm. Có một số Công ty trình diễn số liệu tài chính cần thiết 5 năm nhưng mà các số liệu EPS lại không được điều chỉnh hồi tố lúc có các sự kiện chia thưởng cổ phiếu hay chia cổ tức bằng cổ phiếu. Vì vậy việc so sánh EPS qua các năm là không mấy ý nghĩa hoặc thậm chí là làm sai lệch nghiêm trọng.

1.4. Điều chỉnh EPS hồi tố. Nếu số cổ phiếu phổ thông hay cổ phiếu phổ thông tiềm năng đang lưu hành tăng như hiệu quả của việc phát triển cổ phiếu thưởng hay chia tách cổ phiếu, trả cổ tức bằng cổ phiếu, việc tính EPS cơ bản và pha loãng cho mọi thứ các kỳ được diễn giả phải được điều chỉnh tương ứng. Bây giờ một số doanh nghiệp không điều chỉnh EPS, 1 số khác có điều chỉnh EPS của năm trước, nhưng lại không điều chỉnh trong các phần các chỉ tiêu tài chính cần thiết cho 5 năm, tác dụng là các nhà đầu tư có được các chủ đề EPS gốc nhưng nó không có mấy ý nghĩa trong việc so sánh. Ví dụ BCTN của Sacombank ở trang 44 phần các chỉ tiêu tài chính chủ chốt thông qua các năm, ghi nguyên gốc EPS năm 2009 là 2.771 đ/CP, năm 2008 là 1.869 đ/CP, trong công bố tác dụng kinh doanh cũng gần giống. Thế nhưng trong phần thuyết minh số 25 trang 90 thì ghi cả EPS điều chỉnh , lúc đó EPS năm 2008 là một.623 đ/CP (thay vì 1.869). Lẽ ra EPS năm 2008 trong tất cả các thông báo của năm 2009 phải được trình diễn là EPS điều chỉnh (1.623 đ/CP), con số này mới có ý nghĩa cho việc so sánh đặt thấy được sự phát triển của EPS thông qua các năm. Tương tự EPS của các năm 2007 đến 2005 trong số liệu tài chính qua các năm đều phải điều chỉnh tương ứng để thấy được sự tăng trưởng của EPS. Việc chỉ trình diễn EPS điều chỉnh trong phần thuyết minh các công bố tài chính nhưng mà không diễn giả trên các thông báo cần thiết như là báo cáo hiệu quả và phần các chỉ tiêu tài chính cần thiết thông qua các năm, dễ khiến cho các nhà đầu tư hiểu nhầm, vì không phải ai cũng có thời gian đọc phần thuyết minh rất dài của các lên tiếng tài chính. Hơn nữa việc phải diễn giả EPS điều chỉnh hồi tố là bắt buộc theo quy định của VAS và IFRS (CM thông báo tài chính quốc tế).

một.5. EPS pha loãng (Diluted EPS). Việc tính EPS trở cho nên phức tạp lúc doanh nghiệp có các khoản quả phiếu biến đổi, chứng quyền và lựa chọn quyền mua cổ phiếu hay các khí cụ tài chính nhưng mà nó có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. VAS pháp luật chưa rõ ràng về EPS “suy giảm” tức pha loãng mặc dù chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 33 “yêu cầu bắt buộc công bố công hiệu kinh doanh của các company phải trình bày cả hai chỉ tiêu EPS cơ bản và EPS pha loãng trên bề mặt của thông báo tác dụng kinh doanh cùng mức độ nổi bật như nhau”. Rất nhiều company Việt Nam bây giờ vẫn chưa thông báo EPS pha loãng. Cho các quyết định đầu tư, nhà đầu tư luôn cần phải chú ý cả EPS căn bản và EPS pha loãng. Trong tình huống nhưng mà Công ty có nhiều quả phiếu biến đổi thì EPS pha loãng vô cùng quan trọng nó là 1 chỉ báo cho EPS của các năm đến chứ không phải là EPS căn bản. Ví dụ của ngân hàng ACB trong những năm mới đây là một điển hình nhưng EPS pha loãng là cơ sở chính xác hơn đặt các nhà đầu tư ước tính EPS của những năm đến.

Chỉ tiêu 2009 2008
EPS cơ bản (Đ/CP) 3.042 3.563
EPS pha loãng (Đ/CP) 2.751 2.979

nhưng mà nhiều Công ty không trình bày chỉ tiêu EPS pha loãng. SSI cuối năm 2009 vẫn còn hơn 222 tỷ đ quả phiếu chuyển đổi sẽ chuyển thành 22.222.400 cổ phiếu nhưng nó sẽ biến đổi vào ngày 30.1.2010 để tăng vốn điều lệ từ 1.533 tỷ đ lên một.755 tỷ đ. Tuy vậy trong phần thông báo tài chính của SSI năm 2009 không trình bày chỉ tiêu rất quan trọng đối cùng các nhà đầu tư là EPS pha loãng. Nếu tính EPS pha loãng của SSI, nó sẽ giảm hơn 10% so cùng EPS cơ bản bởi vì cổ phiếu của SSI bị pha loãng 14%.

một.6. Diễn giả Lương và thu nhập của Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Theo lao lý của Việt Nam, Lương của TGĐ phải được lên tiếng trước đại hội đồng cổ đông. Đó là một chỉ tiêu khá nhạy cảm ở Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp không trao chỉ tiêu này vào báo cáo thường niên hoặc đưa vào số liệu tổng cho cả một nhóm ví dụ như là HĐQT, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc. Cũng có company chia sẻ con số % lương, thu nhập, thù lao trên tổng số thu nhập như của Vinamilk nhưng mà bản chất thì những con số này gần như là không có ý nghĩa đối cùng các nhà đầu tư. Nếu 1 Công ty trả lương tốt cho Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT nhưng mà doanh nghiệp vẫn có hiệu quả kinh doanh tốt, thì đó là một Công ty tốt. Tuy thế nếu 1 company trả lương cho từng cá nhân lãnh đạo company rất thấp nhưng mà company có hiệu quả kinh doanh tốt, điều này làm các nhà đầu tư thấy bất an do tính bền vững của các nhà quản trị này, liệu họ có tiếp tục làm ở đấy nữa hay không? Đen đủi mà nhà quản trị chuyển sang company khác có mức thu nhập tốt hơn rất dễ xảy ra.

2. Thuyết trình các báo cáo tài chính

2.1. Trình diễn lên tiếng tài chính cho số liệu của 3 năm gần nhất (thay bởi chỉ có 2 như là hiện nay). Dù rằng cơ chế kế toán của Việt Nam chỉ quy định bắt buộc các số liệu của năm hiện tại và năm trước như thế. Nhưng mà để các nhà đầu tư có 1 cách nhìn tốt hơn về company, phần nhiều các công bố tài chính của các doanh nghiệp trên thương trường chứng khoán quốc tế (Unilever hay P&G) thuyết trình 3 năm liên tiếp cho năm hiện tại và 2 năm liền trước như thế. Như vậy nhà đầu tư sẽ có các số liệu lịch sử dài hơn đặt có thể bình chọn về công nhưng có thể không cần phải khám phá thêm lên tiếng của các năm trước đó. Điều đó không quả cùng quy định của hình thức kế toán Việt Nam.

2.2. Các hoạt động không lại tiếp tục. Các hoạt động không lại tiếp tục liên quan đến việc đóng cửa hoặc bán một bộ phận của Công ty. Nếu một company thái bỏ một bộ phận kinh doanh nào như thế, nó cần phải công bố riêng biệt hiệu quả kinh doanh của các bộ phận vẫn lại tiếp tục và các bộ phận không lại tiếp tục, cả hai đều phải được lên tiếng trên báo cáo công hiệu kinh doanh hay trong thuyết minh công bố tài chính. Để có các thông báo kết quả kinh doanh có tính so sánh tốt, lãi lỗ của các bộ phận không tiếp tục cần được chỉ ra riêng lẻ cho mọi điều các năm trong quá khứ nhưng bộ phận này hoạt động, nếu không tình hình tài chính hiện tại của Công ty mà nó không bao gồm các bộ phận đã cắt bỏ, sẽ không thể so sánh được với tình hình tài chính (các số liệu) quá khứ. EPS là một sự tổng hợp quan trọng, nó được công bố đơn lẻ cho các hoạt động không tiếp tục.

2.3. Thông báo bộ phận . VAS 28 đã đề nghị chi tiết về thông báo các bộ phận, nó giống như IAS 14, thế nhưng Ngoài ra các company làm công bố bộ phận rất sơ sài chưa đáp ứng được các đề nghị của VAS cũng như đòi hỏi của các nhà đầu tư. Công bố bộ phận cần thiết cho việc bình chọn rủi ro và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp có rất nhiều lĩnh vực hàng khác biệt, có cơ sở ở nước ngoài hoặc company có quy mô hoạt động trên rất nhiều khu vực địa lý khác biệt. Công bố bộ phận nhằm cung cấp người dùng lên tiếng tài chính: a) Hiểu rõ về tình hình hoạt động các năm trước của doanh nghiệp; b) đánh giá đúng về những rủi và tác dụng hữu ích kinh tế của doanh nghiệp; và c) chia sẻ những đánh giá có lí hơn về company.
Ví dụ lên tiếng bộ phận của Vinamilk chỉ đưa ra công bố hiệu quả gọn nhẹ của bộ phận xuất khấu và bán nội địa. Thiết nghĩ Vinamilk nên báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hay ngành hàng cũng như nhìn thấy được sự rủi ro của chúng. Trong công bố của Chủ tịch HĐQT Vinamilk đã báo cáo rõ hơn về các bộ phận gồm (1) Nhóm sữa bột và bột dinh dưỡng, (2) Sữa đặc có đường, (3) Sữa tươi và sữa chua uống, (4) Hàng lạnh, thực phẩm và giải khát, (5) Cà phê, (6) Đầu tư tài chính. Nếu thông báo bộ phận của Vinamilk diễn giả theo các ngành này thì nhà đầu tư sẽ dễ dự đoán được tương lai của doanh nghiệp hơn. Các số liệu lên tiếng bộ phận cho nên thuyết trình cho 3 năm.

2.4. Công bố công hiệu theo quý và cả năm. Hoạt động của các doanh nghiệp thường có tính thời vụ, để các nhà đầu tư có một cái nhìn hoàn toản hơn về Công ty, you cho nên thuyết trình lên tiếng công hiệu rút gọn theo từng quý và cho 2 năm.
Những Công ty hoạt động có tính thời vụ lớn như ngành bánh kẹo, đồ gỗ, thời trang thì lên tiếng năm theo quý khác lạ có ý nghĩa với các nhà đầu tư.

2.5. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh. Trong thông báo thông thường niên của P&G năm 2009, 3 chỉ tiêu tài chính quan trọng nhất được làm nổi bật (trang đầu) như thế là doanh số ròng, EPS và dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh. Một company có tình hình tài chính, và hiệu quả kinh doanh thông thường thì dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là một số dương và nó thường ở mức bằng lãi ròng sau thuế cộng cùng các khoản giá bán khấu hao và giá cả không phải chi tiền trong kỳ. Nó chia sẻ lên rằng cho các hoạt động kinh doanh thông thường, dòng tiền thu về từ bán hàng và dịch vụ đủ bù đắp cho các chi phí kinh doanh thông thường và còn dư ra 1 khoản đặt tái đầu tư cho tương lai. Tuy vậy vì các hướng dẫn của VAS chưa rõ ràng, các khoản phải trả thương mại bao gồm cả các khoản phải trả khác cho mua sắm tài sản dài hạn, hay tài sản tài chính do đó dòng tiền từ thuần từ hoạt động kinh doanh có thể bị lẫn lộn cùng các dòng tiền từ các hoạt động đầu tư hay tài chính. Công bố thông thường niên năm 2008 của 1 doanh nghiệp đồ gỗ (trong nhóm 10 công bố thường niên hay nhất năm 2008) bị lỗi kỹ thuật rất nghiêm trọng này.

2.6. EPS cơ bản: EPS là một chỉ tiêu rất cần thiết của các company đại chúng và nhất là các company niêm yết. Thế nhưng do cơ chế kế toán của Việt Nam chia sẻ cách tính sai rất cơ bản (đến này vẫn chưa sửa). Đó là lãi dùng đặt tính EPS bao gồm cả các khoản quỹ khen thưởng phúc lợi không thuộc cổ đông. Bởi vậy EPS của các doanh nghiệp bị sai lệnh rất nhiều ít tùy thuộc vào phần lãi sau thuế cho quỹ khen thưởng phúc lợi của doanh nghiệp đó. Nhiều company trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ 5-15% lợi nhuận sau thuế, chính vì vậy EPS của các Công ty này cũng bị sai lệch tương ứng tỷ lệ này. Vinamilk năm 2009 trích 10% lãi sau thuế cho quỹ khen thưởng phúc lợi, nên EPS của Vinamilk bị sai lệch so cùng số thực là 10%. Hiếm hoi có company trích quỹ này lên đến 30% như là doanh nghiệp Than Núi béo.

Theo Webketoan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN