Hướng dẫn viết nội dung Báo cáo thường niên

Brasol xin giới thiệu văn bản hướng dẫn nội dung Báo cáo thường niên (Theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Click vào Đây để tải văn bản dạng PDF

Những lưu ý khi Lập và công bố Báo cáo thường niên

– Tổ chức niêm yết phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo mẫu quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư 52/2012/TT-BTC. Nội dung nào không có nêu rõ là không có. Nội dung nào chưa thực hiện nêu rõ là chưa thực hiện và nguyên nhân của việc chưa thực hiện được theo quy định.

– Thời hạn công bố thông tin chậm nhất là 20 ngày sau khi công bố BCTC năm được kiểm toán. Thời gian công bố thông tin BCTC năm không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính và không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán độc lập ký báo cáo kiểm toán.

Comments

comments

BÀI VIẾT LIÊN QUAN