Hướng dẫn phác thảo báo cáo thông thường niên chuẩn và cảm xúc

báo cáo thường niên của company là 1 dạng tài liệu xuất phiên bản hàng năm nhằm diễn tả hoạt động và tình hình tài chính của company. Thường các các cổ đông sẽ phải theo dõi sát sao thông báo này để nắm được những đề tài trong năm vừa thông qua.

Chính vì tầm cần thiết do vậy, doanh nghiệp cần khác lạ lưu ý về đề tài chủ đề và phác thảo công bố thường niên sao cho chuẩn và ấn tượng.

một. Thời điểm bắt đầu design thông báo thường niên phù hợp?

một cách dễ hiểu thì báo cáo thông thường niên là công bố hàng năm, tổng kết vừa đủ về các hoạt động của Công ty. Người xem công bố sẽ hiểu được thông tin về hoạt động và công hiệu tài chính của company. Do vậy đây là tư liệu cần thiết đặc biệt là các company to.

báo cáo thường niên là hoạt động tổng kết không thể thiếu mỗi năm để nhìn nhận, tổng kết và bình chọn

với mục đích tổng kết năm, chính vì như vậy chúng được thực hiện vào cuối năm, khi các hoạt động trong năm đã hoàn thành. phác thảo công bố thường niên chuyên nghiệp là bắt buộc bởi vì với khối lượng chủ đề to nếu không khéo léo design và thuyết trình thì khó nhưng gây cảm xúc được với người xem.

Ngược lại khi được design chuẩn chuyên nghiệp, báo cáo thường niên sẽ trở cho nên thu hút, tránh được tình trạng quá nhàm chán khi xem dữ liệu, hạn chế cảm nhận tiêu cực, tăng ấn tượng tích cực, ủng hộ Công ty.

Dường như bạn dạng báo cáo này cũng gián tiếp biểu thị quy mô và tầm vóc thương hiệu, mang tới sự an tâm, gửi gắm niềm tin cho các đối tác, bạn hàng và nhà đầu tư.

bây giờ khi hoạt động kinh tế thị trường phát triển, công bố thông thường niên không chỉ đơn thuần là một công bố mô tả về company mà còn được nâng lên như là 1 ấn phẩm chuyên nghiệp mang đầy tinh thần nhiệt huyết nhằm giới thiệu, quảng bá đến toàn thể nhà đầu tư, bạn hàng, thị trường, về image một cơ quan quy mô, sáng tạo, chuyên nghiệp và tin cẩn.

NOTE: Điều 10, Thông tư 96/2020/TT-BTC điều khoản, Công ty đại chúng phải lập báo cáo thông thường niên theo mẫu quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này và lên tiếng thông báo này trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố công bố tài chính năm được kiểm toán nhưng mà không vượt quá 110 ngày, kể từ ngày hoàn thành năm tài chính.

Dự án thiết kế báo cáo thường niên cần 30-45 ngày, do vậy nếu Công ty cần thiết kế thông báo thường niên cảm xúc nên liên lạc cùng tổ chức thiết kế trước khoảng 2 tháng để xúc tiến kịp thời. Hoặc ngay lúc xong xuôi năm tài chính, doanh nghiệp cần liên lạc ngay đặt đối tác phối hợp chuẩn bị.

> Brasol có kinh nghiệm lên ý tưởng báo cáo thông thường niên cho nhiều company to như: FPT, Agribank, Son Ha, Savico… liên lạc ngay đặt đề xuất báo giá, đấu thầu.

2. Những Công ty nào cần thiết kế báo thông thường niên

Trên thực tiễn, công bố thường niên không chỉ là dữ liệu nội bộ nhưng hơn hết như thế là hoạt động bắt buộc đặt cung cấp chủ đề cho các tổ chức quản lý theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC.

Tùy vào quy mô company cũng như linh vực kinh doanh nhưng mức độ chi tiết của báo cáo thông thường niên sẽ bị ảnh hưởng. Đối cùng các Công ty hoạt động nhỏ tuổi lẻ, doanh thu thấp thì các nội dung chỉ cần điền theo đúng mẫu quy định, thậm chí có thông báo được viết theo dạng gạch đầu dòng rất giản tiện.

tuy vậy đối với các doanh nghiệp hoạt động tầm trung trở lên hoặc phạm vi nhỏ nhưng mà kinh doanh phức tạp thì không thể làm công bố thường niên dễ chơi. Do lẽ, mặc dầu có thể đúng mẫu, nhưng những thông tin chứa đựng rất sơ sài và túng bấn, không thể phản ánh được những gì nhưng company đang làm và muốn thực hiện trong tương lai. Điều này sẽ là bất lợi cho chính company.

khác biệt nếu như thế là doanh nghiệp có các cổ đông thì sẽ tiện lợi xảy ra tranh luận, bức xúc và mất niềm tin. Các cổ đông muốn được xem chi tiết, muốn thực sự nắm được tình hình đặt có các phương án phát triển thích hợp.

3. Ý nghĩa của thiết kế báo cáo thông thường niên

Các company biết tới lên tiếng thông thường niên hầu hết cho đó chỉ đơn thuần là 1 bản tổng kết công việc, tuy thế Trong khi còn nhiều tác dụng hữu ích lâu dài về sau.

 • thể hiện sự minh bạch trong cung cấp đề tài tới thị trường và cơ quan quản lý, nhà đầu tư.

lên tiếng thông thường niên với chi tiết số liệu về mọi điều các hoạt động của Công ty

 • biểu lộ trách nhiệm của mình với cổ đông và đối tác.
 • Tạo cơ hội để lôi cuốn sự quan tâm của các cơ quan đầu tư, nhà đầu tư cũng như các khách hàng tiềm năng.
 • design công bố thông thường niên chuyên nghiệp giúp chuyển tải kết quả các các thông điệp. Thể hiện sự tôn trọng với cổ đông lúc phân tích, đánh giá và tổng kết lên tiếng.
 • Tạo cảm nhận đặt lôi cuốn người xem để ý từ trang đầu đến trang cuối
 • Là 1 cơ chế quảng bá nhãn hiệu vô cùng công hiệu, khẳng định sự uy tín và tầm vóc của Công ty.

4. Nội dung báo cáo thường niên

1 báo cáo thông thường niên phải mô tả được hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Chi tiết ở phần đầu bao gồm các đồ thị, image, mô tả… chiếu lại tình hình cụ thể các hoạt động trong 1 năm vừa qua. Phần sau bao gồm các đề tài chi tiết về tài chính và bình chọn hoạt động của doanh nghiệp.

Dưới đây là những thông tin cần thiết được lao lý cụ thể trong Thông tư 155/2015/TT-BTC:

A. Thông tin tầm thường

 • giới thiệu
 • Lịch sử xuất hiện và phát triển
 • ngành nghề, khu vực kinh doanh
 • Mô hình quản trị, đơn vị, bộ máy quản lý
 • Định hướng kích thích
 • Các rủi ro có thể ảnh hưởng tới hoạt động gia công kinh doanh của doanh nghiệp
 • Các đen đủi về môi trường (Được ngã sung thêm so cùng Thông tư 52/2012/TT-BTC)

B. Tình hình hoạt động

 • Tình hình hoạt động SXKD
 • đơn vị, nhân sự
 • Tình hình đầu tư, thực hiện dự án
 • Tình hình tài chính
 • Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn chủ sở hữu
 • báo cáo bình chọn tác động liên quan đến môi trường và xã hội ((Được xẻ sung thêm so cùng Thông tư 52/2012/TT-BTC)

C. Thông báo của chỉ huy

 • thông báo của Hội đồng quản trị: bình chọn tóm lược tình hình hoạt động, kế hoạch đạt được, các thay đổi, bình luận về các rủi của Công ty và thông báo triển vọng, kế hoạch kinh doanh thời gian tiếp theo.
 • công bố của Ban giám đốc: Tình hình tài chính, kế hoạch SXKD, các tiến bộ đạt được

D. Hoạt động quản trị doanh nghiệp

 • Hội đồng quản trị
 • Ban kiểm soát
 • Các giao dịch, thù lao, lợi ích của HĐQT, BGĐ và BKS

E. Báo cáo tăng trưởng bền vững (tùy chọn)

Đây là công bố được khuyến khích (không bắt buộc) đưa vào thông báo thông thường niên. Công bố này là 1 bước trong định hướng kích thích company có trách nhiệm đối với xã hội của nhà nước.

ngoài điều đó, qua công bố này, company cũng giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về định hướng kích thích bền vững, xây dựng nền tảng doanh nghiệp bất biến và tăng sự tin cẩn vào company.

F. Báo cáo tài chính

 • công bố tài chính riêng
 • báo cáo tài chính hợp nhất

bản công bố tài chính là đề tài bắt buộc của doanh nghiệp

công bố tài chính là một lên tiếng quan trọng, bao gồm các chỉ số thiết yếu nhưng các nhà đầu tư, cổ đông quan tâm. Đối cùng các lên tiếng truyền thống, việc thông tin chỉ được triển khai qua các bảng biểu dẫn tới đề tài nhàm chán, khó theo dõi và không làm nổi bật được các chỉ số cần thiết.

với công bố được design bởi vì các nhà design chuyên nghiệp như Brasol, các chỉ số tài chính trong báo cáo sẽ trở cho nên dễ hiểu hơn, dễ dàng làm nổi bật các chỉ số cần thiết giúp nhà đầu tư, cổ đông nhanh lẹ nắm bắt.

lúc phác thảo công bố thông thường niên sẽ hình thành các lên tiếng nhỏ. Từng công bố sẽ điểm lên những dấu mốc quan trọng, những bước đi kích thích của Công ty. Các bản lên tiếng cụ thể là cần thiết nhất chính vì như vậy không chỉ được thực hiện bằng các con số biết nói mà còn phải đầu tư ngôn từ tỉ mỉ và hình ảnh cảm nhận, rõ ràng.

5. Các yếu tố cần đáp ứng khi phác thảo thông báo thường niên

với hơn 15+ năm kinh nghiệm trong nghề các chuyên gia đổi mới của Brasol đã tổng hợp 5 nguyên tố cần đáp ứng khi thiết kế thông báo thông thường niên, cụ thể như là sau:

5.1. Tính đổi mới

để thông báo thông thường niên của doanh nghiệp trở cảm xúc hơn thì thông báo cần được phác thảo theo concept nào đó. Chẳng hạn làm công bố theo sơ đồ câu chuyện, dẫn dắt tình hình, thông báo vấn đề và định hướng mở cho năm đến.

phụ thuộc tình hình hoạt động trong năm và định hướng tăng trưởng tiếp theo doanh nghiệp có thể bất biến ra concept mong muốn. Sau như thế, kết hợp cùng các nhà design chuyên nghiệp để biến các ý tưởng như thế trở thành hiện thực.

Concpet phác thảo nên được nghiên cứu kỹ càng đặt giúp công bố thông thường niên truyền tải thông điệp thuận tiện hơn.

5.2. Hoàn toản và rõ ràng

Trong thông báo cần thiết nội dung số liệu, do vậy hãy đảm bảo ghi rõ nguồn nào cần chú thích rõ ràng. Image lúc dùng thiết kế cần lưu ý tiêu chuẩn sao cho lúc in ấn vẫn giữ được độ nét. Những số liệu được ước lượng từ kết quả tổng kết phải được làm việc chú ý, tránh sai sót.

bản công bố thường niên truyền thống khác xa so với cấu trúc, cách thể hiện của bản lên tiếng thường niên được design chuyên nghiệp. Do vậy, trong quá trình phác thảo sẽ có nhiều điểm đổi mới để phù hợp (điều này dẫn tới các sai sót), do vậy đảm bảo bạn có các bước kiểm duyệt nhiều bước để BCTN đạt chất lượng tốt nhất.

5.3. Tính xuyên suốt và nhất quán

Bên cạnh việc thành lập chủ đề logic, thì việc thiết kế kết cấu, image minh họa và các nhân tố khác cần phải nhất quán để phục vụ tốt nhất mục tiêu truyền tải tín hiệu.

5.4. Tính tương tác cao

phiên bản báo cáo thường niên cần tài năng tích hợp tính tương tác.

Trong thời đại công nghệ tăng trưởng mạnh khỏe, công bố thường niên không cho nên chỉ là 1 bản in cứng mà cần đáp ứng thêm việc đọc ngay trên laptop, máy tính bảng hay dễ dãi chia sẻ.

do vậy, khi thiết kế cần chú ý việc tối ưu hóa khả năng đọc và thêm khả năng tương tác giúp báo cáo trở nên sinh động hơn.

1 số giải pháp được áp dụng:

 • Tối ưu màu sắc hiển thị (màu RGB thay do CMYK cho in ấn)
 • dùng định dạng E-Annual Report (thiết kế tính năng tương tự đọc sách online)
 • bạn dạng Digital Annual Report (Thiết kế landing page riêng đáp ứng thuyết trình cáo cáo thông thường niên)

khác lạ, có thể có rất nhiều cổ đông không thể tham dự (hoặc doanh nghiệp cần tiết kiệm giá cả in ấn) thì các định dạng online, phiên bản digital annual report phát huy hiệu quả cao.

5.5. Đa ngôn ngữ

cùng các Công ty khi đã niêm yết cổ phiếu trên Sàn chứng khoán hay đã có sự hợp tác cùng cùng Công ty ngoại quốc thì việc thực hiện thông báo thường niên đa ngôn ngữ là điều buộc phải thực hiện.

Bên cạnh đó, ngay cả khi company của bạn không phải thuộc nhóm trên thì vẫn cho nên thực hiện bởi sẽ giúp thu hút nhà đầu tư ngoại quốc, đồng thời cũng biểu thị tầm vóc của doanh nghiệp.

5.6. Nhận diện thương hiệu

nhân tố nhãn hiệu giúp báo cáo thường niên trở nên chuyên nghiệp và có sức lan tỏa

Đây là nguyên tố cực kỳ cần thiết trong khi phác thảo báo cáo thường niên. Công bố thường niên cũng chính là hình ảnh của company, chính vì vậy phải thể hiện được phong cách và phiên bản sắc của nhãn hiệu. Việc thành lập concept, chọn lựa hình ảnh, lên cấu trúc tất cả đều phải gần cận cùng các hoạt động kinh doanh và phát hành dấu ấn trong năm.

6. Thiên hướng lên ý tưởng báo cáo thường niên

6.1. Tập trung vào hưởng thụ

báo cáo thường niên luôn chứa đựng nhiều thông tin, cũng vì thế, người xem dễ rơi vào tình trạng quá tải và không thể nắm được dữ liệu cần thiết.

thực tiễn, không có rất nhiều cổ đông đọc chi tiết từng thông tin của báo cáo, chính vì thế xu hướng thông thường là lên ý tưởng nổi bật các tài liệu quan trọng và tập trung phát triển trải nghiệm tích cực.

khi lựa chọn các doanh nghiệp thiết kế chuyên nghiệp, bạn sẽ được tư vấn giúp các nội dung của mình được truyền đạt 1 cách dễ dàng hơn, mang hưởng thụ tốt hơn.

6.2. Sắp xếp lanh lợi

1 thông báo thường niên thắng lợi khi phối hợp với một phác thảo xinh tươi, thu hút có thể khuếch trương tín hiệu của Công ty. Điều này tạo được niềm tin cho các thành viên và mê hoặc nhà đầu tư. Một phiên bản lên tiếng với cách biểu hiện hanh, túng bấn và rất nhiều chữ thì thật khó để bắt người xem hứng thú.

khuynh hướng mới qua là tăng cường phần thiết kế, để ý cấu trúc lanh lợi và các màu sắc rạng rỡ đẹp trong khi chủ đề, số liệu vẫn đạt tiêu chuẩn.

6.3. Dòng thời gian rõ ràng

dù rằng đề tài trong lên tiếng là cố định, thế nhưng theo thiên hướng phác thảo lên tiếng thường niên mới thì có thể biến đổi thành kể lại câu chuyện hoạt động của company. Như thế có thể là 1 câu chuyện dài của một năm hoặc đơn giản là câu chuyện cùng những mẩu truyện ngắn trong 1 khoảng thời gian.

6.4. Thêm gia vị đặc biệt

nói cách khác đây là khuynh hướng trở cho nên ấm áp, thân mật và vui vẻ hơn. Người xem báo cáo sẽ đón nhận đề tài tốt hơn và trở cho nên thoải mái hơn ngay cả trong buổi tổng kết. Điều này cực kỳ hữu ích để tránh sự căng thẳng khi đàm đạo các vấn đề truyền thống mang tính nghiêm túc.

7. Mẫu báo cáo thông thường niên của Brasol

cùng hơn 15+ năm kinh nghiệm, Brasol đã phác thảo báo cáo thường niên cho hàng trăm doanh nghiệp, trong như thế có rất nhiều Công ty hàng đầu.

một số dự án lên ý tưởng lên tiếng thường niên tiêu biểu như:

7.1. Báo cáo thông thường niên FPT

xây dựng từ năm 1988 đến nay FPT đã trở thành 1 trong những tập đoàn hàng đầu hoạt động trong các ngành công nghệ, viễn thông, giáo dục.

Năm 2019, ghi lại cột mốc cần thiết lúc FPT nâng tầm phong cách biến thành “Công ty cung cấp dịch vụ chuyển đổi số toàn diện”. Tập đoàn FPT cần thành lập phiên bản lên tiếng thường niên biểu hiện đầy đủ những thành tựu tăng trưởng kinh tế. Công bố thông thường niên củng cố niềm tin vững bền đoạn đường kích thích bền vững.

Concept thiết kế lên tiếng thường niên FPT

Concept lên ý tưởng trang chuyển công bố thông thường niên FPT

1 số biểu đồ dạng trong BCTN FPT

Hệ thống Font trong BCTN FPT

một số trang trong thông báo thường niên FPT

> liên lạc ngay cùng Brasol thông qua Hotline 0964.699.499 để được tư vấn, báo giá dịch vụ thiết kế công bố thường niên. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng dự án có yêu cầu cao về tiêu chuẩn, tiến độ.

7.2. Báo cáo thường niên Agribank

đến với Brasol, Agribank dự định báo cáo thường niên phải thực sự ấn tượng có kỹ năng truyền tải thông tin về hoạt động của ngân hàng cùng cổ đông, cũng góp phần nâng cao niềm tin và image brand của ngân hàng.

Sau quá trình nghiên cứu thương hiệu và các phương án đề xuất cùng 5 concept sáng tạo, Brasol đã giúp ngân hàng Agribank thành lập bộ ấn phẩm cùng thông điệp: Vững vàng, vượt thông qua sóng gió.

7.3. Báo cáo thường niên Sabeco

Brasol phác thảo thông báo thông thường niên 2013 cho Tổng doanh nghiệp cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO)

Sabeco tin yêu Brasol Branding lựa chọn làm đơn vị thiết kế lên tiếng thông thường niên

7.4. Báo cáo thông thường niên Chứng khóa PSI

doanh nghiệp Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) là 1 định chế tài chính thuộc Tổng company cổ phần Bảo Hiểm Dầu khí và là company duy nhất của Tập đoàn Dầu khí nước nhà Việt Nam hoạt động trong ngành chứng khoán.

Brasol đã biến thành bạn hàng tin tưởng thiết kế các ấn phẩm truyền thông trong như thế có công bố thông thường niên cho PSI

7.4. Lên tiếng thường niên Savico

Savico được thành lập năm 1982 (mã chứng khoán SVC), Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Dịch vụ – Thương mại, Dịch vụ Bất động sản, Dịch vụ Tài chính.

đến với Brasol, Savico mong muốn design báo cáo thường niên cùng chủ đề “Vững bước tiến lên” lưu lại quá trình hội nhập kích thích và định hướng mở rộng kích thích.

như vậy, qua bài giới thiệu này Brasol đã đưa ra cùng bạn thêm 1 số kinh nghiệm về design báo cáo thông thường niên. Hi vọng nội dung hữu hiệu cùng you.

Xem thêm:

 • 20+ Mẫu lên tiếng thường niên bắt mắt, chuyên nghiệp nhất
 • tác dụng hữu ích phác thảo lên tiếng thông thường niên chuyên nghiệp
 • 7 đổi mới giúp lên tiếng thường niên trở cho nên khác lạ

Follow các bài giới thiệu tiêu chuẩn của Brasol tại:

Blog Brasol, Cẩm Nang Brasol

Facebook: Brasol Branding

Case study Behance: Brasol Branding

#Brasol #BrasolBranding #BaoCaoThuongNien #AnnualReport

BÀI VIẾT LIÊN QUAN