Để báo cáo thông thường niên có “chất”

Sau khi chấm dứt năm tài chính, các company cổ phần phát triển công bố thường niên đặt gửi đến nhà đầu tư. Tuy vậy, rất nhiều báo cáo thông thường niên thường không rõ ràng trong việc cung cấp những chủ đề trọng yếu mà nhà đầu tư quan tâm, do đó, nó gởi đi thông điệp không tốt về sự minh bạch, chân thành trong việc giao tiếp với nhà đầu tư của doanh nghiệp.

Thiết kế báo cáo thường niên Cảng Đình Vũ

phác thảo thông báo thường niên Cảng Đình Vũ

Hướng đến đẳng cấp thông báo rõ ràng,minh bạch, súc tích, doanh nghiệp đại chúng có thể tham khảo các cách làm sau đặt cho ra đời những báo cáo thông thường niên có “chất,” từ như thế tạo dựng niềm tin to hơn từ nhà đầu tư:

1. Xây dựng những kênh giao tiếp của company

đặt cải thiện tính rõ ràng và súc tích của 1 thông báo thông thường niên, các company cho nên lưu ý tới việc thành lập và sử dụng các kênh giao tiếp khác nhau của company để có thể truyền tải chủ đề phục vụ đúng nhu cầu của những người đọc thông báo này.

2. Chú trọng đến tiêu chuẩn nội dung

Chú trọng vào đề tài công bố là điều mà nhà đầu tư quan tâm nhất. Vì thế, các Công ty nên tập trung vào việc báo cáo các hành động hơn là các các bước, giảm các thông tin không trọng yếu, và cung cấp thêm các nội dung lý lịch hội đồng quản trị và ban điều hành có chọn lọc hơn.

3. Thông tin trọng yếu

để tăng tính minh bạch và rõ ràng thông tin, các báo cáo thông thường niên nên tẩy bỏ những đề tài không cần thiết, lưu ý đến chất lượng thông báo chế độ kế toán mà Công ty chọn lựa, và loại bỏ những thuyết minh không trọng yếu trong báo cáo tài chính.

4. Bố cục lôgic

1 thông báo thông thường niên sẽ có chất lượng hơn nếu Công ty chú trọng thêm vào việc xây dựng bố cục lên tiếng lôgic, giảm thiểu tối đa những nội dung trùng lặp. Việc ngã sung thêm các nguồn tham khảo chéo, hướng dẫn chủ đề trong báo cáo cũng làm nhiều thêm tính lạc quan cho thông báo.

Comments

comments

BÀI VIẾT LIÊN QUAN