Đặt lên tiếng thông thường niên có “chất”

Sau lúc hoàn thành năm tài chính, các company cổ phần phát triển lên tiếng thông thường niên để gửi đến nhà đầu tư. Tuy nhiên, rất nhiều báo cáo thường niên thông thường không rõ ràng trong việc cung cấp những chủ đề trọng yếu nhưng nhà đầu tư quan tâm, như vậy, nó gởi đi thông điệp không tốt về sự minh bạch, chân thành trong việc giao tiếp với nhà đầu tư của doanh nghiệp.

Thiết kế báo cáo thường niên Cảng Đình Vũ

lên ý tưởng công bố thường niên Cảng Đình Vũ

Hướng tới đẳng cấp thông báo rõ ràng,minh bạch, súc tích, doanh nghiệp đại chúng có thể tham khảo các cách làm sau đặt cho ra đời những báo cáo thường niên có “chất,” từ đó tạo dựng niềm tin to hơn từ nhà đầu tư:

1. Thành lập những kênh giao tiếp của company

đặt cải thiện tính rõ ràng và súc tích của 1 công bố thường niên, các doanh nghiệp cho nên lưu ý đến việc xây dựng và sử dụng các kênh giao tiếp không giống nhau của doanh nghiệp đặt có thể truyền tải chủ đề phục vụ đúng nhu cầu của những người đọc công bố này.

2. Chú trọng tới tiêu chuẩn thông tin

Chú trọng vào đề tài thông báo là điều mà nhà đầu tư quan tâm nhất. Bởi vì thế, các Công ty cho nên tập trung vào việc báo cáo các hành động hơn là các quy trình, giảm các nội dung không trọng yếu, và cung ứng thêm các thông tin lý lịch hội đồng quản trị và ban điều hành có chọn lọc hơn.

3. Đề tài trọng yếu

đặt tăng tính minh bạch và rõ ràng đề tài, các lên tiếng thông thường niên cho nên loại bỏ những thông tin không không thể thiếu, chú ý tới tiêu chuẩn công bố chế độ kế toán mà Công ty lựa chọn, và loại bỏ những thuyết minh không trọng yếu trong công bố tài chính.

4. Kết cấu lôgic

1 công bố thường niên sẽ có chất lượng hơn nếu Công ty chú trọng thêm vào việc xây dựng kết cấu báo cáo lôgic, giảm thiểu tối đa những nội dung trùng lặp. Việc té sung thêm các nguồn tham khảo chéo, chỉ dẫn nội dung trong thông báo cũng làm nhiều thêm tính sáng sủa cho lên tiếng.

Comments

comments

BÀI VIẾT LIÊN QUAN