Cuộc bình chọn thông báo thường niên 2015

Cuộc đánh giá báo cáo thông thường niên (BCTN) năm 2015 chính thức được khởi động cùng điểm thế hệ nổi bật là tiêu chí đánh giá được nâng cao, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết lại tiếp tục nâng tầm hơn nữa tính chuyên nghiệp, chuẩn mực và minh bạch trong việc thành lập BCTN. Đây là năm thứ 8 liên tiếp Cuộc đánh giá được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Báo Đầu tư Chứng khoán kết hợp cơ quan cùng sự tài trợ duy nhất của company Quản lý quỹ Dragon Capital.

21927_Hop-bao-BCTN-1

Nhằm nâng cao chất lượng đánh giá và tăng mạnh tính minh bạch thông tin từ Công ty niêm yết, tiêu chí chấm vòng sơ khảo năm 2015 sẽ được nâng tầm theo hướng khắt khe hơn qua việc loại BCTN của những company niêm yết rơi vào một trong các trường hợp sau: Công ty niêm yết vi phạm điều khoản về lên tiếng nội dung từ cơ chế nhắc nhở trên toàn thị trường trở lên tính từ 01/01/2014 đến thời điểm xét trao giải; các company niêm yết có công bố tài chính kiểm toán năm 2014 có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Đối tượng được đánh giá là mọi thứ các BCTN hợp lệ của các company niêm yết ở cả hai sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Hà Nội (HNX). Lên tiếng thông thường niên hợp lệ được xét chọn là những công bố trong năm tài chính 2014, được công bố chính thức và nộp đúng hạn cho HOSE hoặc HNX.

Hạn chót company nộp BCTN năm nay là ngày 20/04/2015. Dự kiến sẽ có hơn 700 BCTN của các Công ty niêm yết trên cả hai Sở được trao vào xét chọn trong Cuộc bình chọn năm nay. Hội đồng bình chọn năm 2015 lần đầu có sự nhập cuộc của thay mặt UBCKNN.

để biết thêm chủ đề chi tiết về Cuộc đánh giá, có thể xem trên website của Giải (www.aravietnam.vn), website của HOSE (www.hsx.vn), HNX (www.hnx.vn) hoặc Báo Đầu tư Chứng khoán (www.dtck.vn).

Theo Nhịp cầu đầu tư

Comments

comments

BÀI VIẾT LIÊN QUAN