Các bước thiết kế một biểu tượng

Biểu tượng: Biểu tượng là hình ảnh thể hiện những nét tiêu biểu và đặc trưng cho một cá nhân, tổ chức, thành phố, quốc gia…

Biểu tượng: Biểu tượng là hình ảnh thể hiện những nét tiêu biểu và đặc trưng cho một cá nhân, tổ chức, thành phố, quốc gia…

Xây dựng biểu tượng: Xây dựng biểu tượng là tìm những nét rất tiêu biểu đặc trưng của cá nhân, tổ chức, thành phố, quốc gia… và thể hiện thành hình ảnh (hình tượng hóa).

Để xây dựng một biểu tượng nhà thiết kế phải tiến hành 2 bước quan trọng sau đây:

Bước 1: Định hướng sáng tạo

Mục tiêu của bước này là xác định nét tiêu biểu, đặc trưng để xây dựng biểu tượng.

Đây là bước cốt lõi trong quá trình thiết kế biểu tượng. Ở bước này nhà thiết kế phải thu thập thông tin từ khách hàng, phải có tầm nhìn rộng về ngành nghề và định hướng phát triển của doanh nghiệp. Sau đó phân tích và đúc kết thành những điểm yêu cầu cốt lõi nhất của khách hàng, từ đó chọn ra những điểm tiêu biểu đặc trưng nhất làm cơ sở để tiến hành thiết kế mỹ thuật và cách điệu biểu tượng. Thường sau bước Định hướng sáng tạo này, nhà thiết kế biểu tượng xác định lại không quá 3 tiêu chí cốt lõi làm cơ sở thiết kế biểu tượng.

Để chọn được những tiêu chí và đặc trưng này nhà thiết kế biểu tượng có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, song một phương pháp thường được sử dụng cho các nhà thiết kế biểu tượng là phương pháp “động não theo nhóm” (Brainstorming).

Bước 2: Thiết kế mỹ thuật

Lúc này nhà thiết kế biểu tượng đóng vai trò một họa sĩ thiết kế để tìm ra được những nét cách điệu phù hợp với các tiêu chí và đặc trưng được xác định ở bước định hướng.

Cùng một định hướng có thể tạo ra nhiều biểu tượng khác nhau với những nét thể hiện khác nhau.

Công đoạn này không có phương pháp thực hiện mà tùy thuộc vào khả năng cách điệu của mỗi nhà thiết kế để tạo ra các biểu tượng khác nhau.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN